HVD > Aanpak

Aanpak

HVD – Partner in Projects hanteert voor elk project een vooraf bepaalde gestructureerde aanpak. Natuurlijk stemmen we die in elk project samen verder af op elkaar.

Tijdens het intakegesprek bespreken we het project en bekijken we of de expertise en werkwijze van HVD – Partner in Projects aansluit bij uw verwachtingen en doelstellingen.  Aan de hand van dit gesprek ontvangt u een gedetailleerde en duidelijke offerte met daarin een omschrijving van:

 • Projectdoelstellingen
 • Projectaanpak
 • Project werkzaamheden
 • Projectvoorwaarden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden doorlopen we de volgende stappen volgens de aanpak van Lean Six Sigma (DMAIC):

Stap 1. Define
 • Kick-off met alles stakeholders (stuurgroep, projectteam, externe partijen)
 • Antwoord op vraagstelling: “Waarom doen we dit project?”
 • Formaliseren projectorganisatie, doelstelling en scope
Stap 2. Measure
 • In kaart brengen huidige situatie (Brown Paper / Value Stream Mapping)
 • Nulmeting (om aan eind van project resultaten te kunnen meten)
 • Ondersteunen projectteamleden in inzicht in knelpunten en verbeterpunten
Stap 3. Analyse
 • Analyseren huidige situatie (Brown Paper / Value Stream Mapping)
 • Ondersteunen projectteamleden in inzicht in knelpunten en verbeterpunten
 • Onafhankelijke blik op bedrijfsproces en knelpunten door HVD – Partner in
  Projects
 • Onafhankelijk advies op knelpunten door HVD – Partner in Projects – Centraal (vanuit de groep) bepalen van de relevante knelpunten en verbeterpunten
 • Beschrijven van oplossingsrichting, om verbeteringen door te voeren
 • Kennisdeling in projectteam; voor centrale en uniforme verbetervoorstellen
Stap 4. Improve
 • Opstellen van Plan van Aanpak om verbeteringen door te voeren
 • Doorvoeren van verbeteringen
 • Ondersteunen projectteamleden en gebruikers
 • Documentatie van oplossingen
 • Kennisdeling binnen organisatie
Stap 5. Control
 • Borgen van doorgevoerde veranderingen (i.s.m. projectteam leden)
 • Kennisdeling binnen organisatie
 • Oplevering project
 • Vieren van het succes met het projectteam
 • Lessons learned
 • Continuous Improvement