HVD > Diensten > Projectmanagement

Projectmanagement

Elk project start met het formuleren van de bedrijfsdoelstelling en de daaruit afgeleide projectdoelstelling.

De werkwijze die HVD – Partner in Projects hanteert is zeer gestructureerd en effectief.

projectmanagement-dienst

Globaal kan deze worden onderverdeeld in de volgende stappen:

1. Formuleren projectdoelstelling
 • Bedrijfsdoelstellingen en projectdoelstelling goed op elkaar afstemmen
 • Antwoord op vraagstelling: “Waarom doen we dit project?”
2. Overleg met alle stakeholders
 • Opstellen Project Charter met: benoeming projectleden, scope, project risico’s, projectfasering, project deliverables, projectbudget en Project Control Plan.
 • Accorderen Project Charter (i.s.m. stuurgroep)
3. Project Kick off
 • Centrale kickoff naar alle projectleden (en alle werknemers)
 • Formuleren projectdoelstelling
 • Antwoord op vraagstelling: “Waarom doen we dit project?”
 • Mogelijkheid tot stellen van vragen
 • Alle neuzen één kant op.
4. HVD is centraal contactpersoon naar externe partijen
 • Als projectmanager vervul ik een spilfunctie tussen alle betrokken partijen – zowel intern en extern
 • Centrale projectplanning
 • Centrale projectdocumentatie
5. Projectplanning
 • Projectplanning (samenvatting op 1 A4-pagina, voor Stuurgroep)
 • Projectplanning in detail, voor projectteamleden
 • Centrale vastlegging van to-do’s
 • Centrale vastlegging van project voortgang
6. Project coördinatie
 • Periodiek overleg met stakeholders en stuurgroep
 • Periodiek overleg met project sponsor
 • Periodiek overleg met projectteamleden
 • Periodiek overleg met externe partijen.
7. Projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit)
 • Periodiek overleg met stuurgroep en project sponsor, met agenda:
  • Resultaten afgelopen periode
  • Actuele status en planning (per deliverable)
  • Project risico’s (plus: mitigation plan)
  • Projectbudget status
  • Focus op to-do’s komende periode
8. Projectoplevering
 • Testplan opstellen (door projectteam)
 • Testplan uitvoeren en akkoord (door projectteam)
 • User Acceptance Test (UAT) (per deliverable)
 • Support plan voor na de Go-live fase
 • Go / No-go beslissing door projectteam en stuurgroep
9. Projectevaluatie
 • Afsluiting en akkoord project (resultaat, tijd, geld, kwaliteit) met stuurgroep
 • Afsluiting en akkoord project (resultaat, tijd, geld, kwaliteit) met projectteam (en alle werknemers)
 • Afsluiting en akkoord project (resultaat, tijd, geld, kwaliteit) met externe partijen
 • Lessons Learned
 • Vieren van het succes met het projectteam